JAANIPÄEVA PAKKUMINE!
Ekstra -15% allahindlust kõigele koodiga: SUMMER15
OSTA KOHE
Üle 60€ tellimustele tasuta tarne Omnivaga 2 -3 tööpäeva jooksul.

Privaatsuspoliitika

Me hindame ja kaitseme väga Teie privaatsust, seepärast tahame Teid võimalikult selgelt tutvustada meie veebipoes läbiviidava teabe kogumise ja kasutamise põhimõtetega. Just nimelt seepärast esitleme uuendatud Privaatsus- ja küpsiste poliitikat (edaspidi tekstis – Poliitika), millest leiate meie sätted ja põhimõtted isikuandmete kaitse tagamiseks. 

See poliitika on rakendatav, kui külastate „Crocs“ (edaspidi tekstis– Ettevõte) veebilehte, registreerute meie veebipoodi või tellite veebipoest kaupasid ja uudiskirju. Isikuandmete töötlemisel juhindume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest nr 2016/679, Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest ja teiste seotud õigusaktide nõuetest ning kontrollivate institutsioonide juhistest. 

 

Privaatsus- ja küpsiste poliitika

Ettevõtte isikuandmete töötlemine

Läbipaistvuse ja vastutustundliku isikuandmete töötlemise tagamiseks teavitame, et Ettevõte töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • E-kaubanduse teenuste osutamine;
 • Otseturundus, kaasa arvatud uudiskirjade saatmine, sotsiaalvõrgustikud ja muud digisuhtluskanalid;
 • Muud eesmärgid, mis on seotud sisehaldusega, näiteks töödeldes Ettevõtte töötajate andmeid.  

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Ettevõte kogub ja töötleb järgmiste kategooriate isikuandmeid:

 • Põhiandmed, mis on vajalikud eelnimetatud eesmärkide jaoks: nimi, perekonnanimi ja kontaktandmed;
 • Kaupade müümiseks vajalikud andmed: tellimuse andmed, arvel olev teave, kauba eest tasumisega seotud andmed jms;
 • Muud andmed, mida kogutakse Teie nõusolekul ja mida määratletakse üksikasjalikumalt peale Teie nõusoleku saamist.

Millistel õiguslikel alustel võib Teie isikuandmeid koguda?

Ettevõte võib Teie isikuandmeid koguda ainult juhindudes õigusaktides näidatud seadusliku töötlemise alustel. See on lepingu sõlmimise ja täitmise seaduslik alus, kui Te sõlmite Ettevõttega ostu-müügi lepingu. Andmete töötlemise aluseks võivad olla ka Ettevõtte õigustatud huvid, näiteks kui Ettevõte saadab uudiskirju või teateid kauba või teenuste kohta. Teie nõusolek on veel üks alus, mille põhjal võib Ettevõte isikuandmeid töödelda (näiteks otseturunduse läbiviimine, personaliseeritud pakkumiste esitamine, mis põhineb kliendi individuaalsel analüüsil ja muud juhtumid). Ettevõte võib töödelda Teie isikuandmeid ka seadusjärgsete kohustuste täitmisel (selleks, et täita õigusaktide nõudeid, vastata riigi ja omavalitsuse seaduslikele päringutele jms) või muudel õigusaktidega määratletud seadusliku töötlemise alustel.  

Isikuandmete töötlemise eeskirjad >>

Küpsised

Küpsiste abil kogutud info laseb meil pakkuda teile mugavamat kasutajakogemust, teha teile paremaid pakkumisi (sealhulgas e-kirja teel teie tasumata ostukorvide alusel), saada rohkem infot kodulehe kasutajate käitumise kohta, analüüsida suundumusi ja täiustada kodulehte, klienditeenindust ning Ettevõtte pakutavaid teenuseid.

Küpsiseid kasutatakse ka selleks, et registreerida Teie nõusolek Ettevõtte küpsiste kasutamiseks ja selle küsimuse esitamise vältimiseks igakordsel veebilehe külastamisel.  

Ligipääs Ettevõtte veebilehe külastajate statistilistele andmetele on Ettevõtte töötajatel, kes on vastutavad nende andmete analüüsi ja veebilehe täiustamise eest, samuti Ettevõtte partneritel, kes pakuvad veebilehe sisu haldamise vahendeid.

Kuidas hallata enda küpsiseid?

Ettevõtte veebilehe külastamisel saate Te valida, kas soovite küpsiseid kasutada. Küpsiseid saate Te hallata ja (või) kustutada vastavalt enda soovile. Veebilehitsejate („Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ jt) seadistustes saate valida, milliseid küpsiseid soovite vastu võtta ja milliseid mitte. Te võite kustutada kõik Teie arvutis juba olevad küpsised, enamus veebilehitsejaid võimaldavad määrata, et küpsiseid enam ei salvestataks. Selliste seadistuste asukoht sõltub Teie kasutatavast veebilehitsejast.

Enamikes veebilehitsejates saab:

 •                     Kontrollida, millised küpsised on salvestatud ja kustutada üksikuid küpsiseid;
 •                     Blokeerida kolmandate poolte küpsiseid;
 •                     Blokeerida konkreetsete veebilehtede küpsiseid;
 •                     Blokeerida kõigi küpsiste saatmise;
 •                     Kustutada veebilehitseja sulgemisel kõik küpsised.

Kui Te ei ole nõus, et Teie arvutisse või teise seadmesse salvestataks küpsiseid, võite Te tühistada nende kasutamise nõusoleku, muutes seadistusi ja kustutades salvestatud küpsised. Kui valite küpsiste kustutamise, ei tööta paljud veebilehed (kaasa arvatud „Crocs“ veebileht) korralikult. Neil põhjustel ei soovita me Ettevõtte veebilehe kasutamisel küpsiseid välja lülitada. 

Kui soovite saada rohkem teavet küpsiste ja selle kohta, kuidas neid hallata või kõrvaldada, külastage veebilehte  www.allaboutcookies.org ja Teie veebilehitseja tugilehte.

Info küpsiste kohta >>

 

ISIKUANDMETE TURVALISUS

Teie isikuandmeid töödeldakse vastutustundlikult ja turvaliselt, võttes arvesse kõiki Leedu Vabariigi seadusi ja EL määrusi. Isikuandmete töötlemise vahendite määramisel ja nende töötlemise ajal rakendame me asjakohaseid, õigusaktidega määratud tehnilisi ja organisatsioonilisi andmekaitse meetmeid, et kaitsta Teie töödeldavaid isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, rikkumise, muutmise, kaotamise, avaldamise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Ettevõtte töötajad on kirjalikult kohustunud mitte avaldama ega levitama kolmandatele pooltele töökohas saadud teavet Ettevõtte klientide, kaasaarvatud Ettevõtte veebilehe külastajate kohta.  

Isikuandmete turvameetmed on kindlaksmääratavad võttes arvesse isikuandmete töötlemisest tulenevaid riske. Rohkem teavet isikuandmete turvalisuse kohta meie Ettevõttes leiate Isikuandmete töötlemise eeskirjadest.

TEIE ÕIGUSED JA MUU ASJAKOHANE TEAVE

Teil on õigus:

 • Pöörduda Ettevõtte poole taotlusega saada teavet „Crocs“ poolt töödeldavate Teie isikuandmete kohta, selle kohta, kust ja kuidas on isikuandmed kogutud ja kuidas Ettevõte neid töötleb;
 • Pöörduda Ettevõtte poole taotlusega parandada Teie isikuandmeid ja (või) peatada selliste andmete töötlemine, väljaarvatud säilitamine, kui olete isikuandmetega tutvumisel teinud kindlaks, et andmed on ebaõiged, mittetäielikud või tegelikkusele mittevastavad;
 • Pöörduda Ettevõtte poole taotlusega hävitada isikuandmed või peatada selliste andmete töötlemine, väljaarvatud säilitamine, kui olete isikuandmetega tutvumisel teinud kindlaks, et isikuandmed on töödeldavad ebaseaduslikult või ebaausalt, töödeldavad on liigsed isikuandmed või selleks on teised seaduslikud alused;
 • Keelduda Teie isikuandmete töötlemisest, kui need andmed on töödeldavad või neid kavatsetakse töödelda otseturunduse eesmärkidel, Ettevõtte või kolmanda poole õigustatud huvide eesmärgil, kellele isikuandmed on esitatud.
 • Saada Teie poolt Ettevõttele esitatud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul Teiega seotud isikuandmeid ja edastada neid andmeid teisele andmehaldurile või nõuda, et Ettevõte saadaks need isikuandmed teisele andmehaldurile, kui see on tehniliselt võimalik (õigus andmete ülekandmisele).

Seoses enda õiguste rakendamise või kaebustega võite pöörduda info@crocs.com.ee. Samuti võite pöörduda Riikliku Andmekaitse inspektsiooni poole, kuid me püüame alati lahendada kõik küsimused otse Teiega.

Kui Teil tekib küsimusi seoses käesolevas privaatsuspoliitikas esitatud teabega, palume pöörduda „Crocs“ poole mõnel alljärgneval, Teile mugaval viisil:

Kuidas saada teada käesoleva poliitika muudatuste kohta?

Kui „Crocs“ uuendab käesolevat privaatsus- ja küpsiste poliitikat, teavitame põhimuudatustest veebilehel  www.crocs.com.ee;

Uuendatud 22.05.2018